Frikurs


Petra Røise

Petra Røise arbeider til daglig som veileder og coach for ungdom gjennom sitt firma Choice & Change. I tillegg jobber hun som høyskolelærer og underviser i Veiledning & Coaching og Barne- og Ungdomsarbeid. Med sin basisutdanning som sosionom med spesialfelt sosialarbeid og kulturarbeid, samt pågående studier med master i yrkespedagogikk, besitter Petra Røise solid kunnskap og erfaring med ungdommens utfordringer, tankemønster og kommunikasjonsform. Hun har gitt ut bøkene 'Færre gode råd, flere gode spørsmål - samtale med ungdom" (2009) og "Små steg, store forandringer - selvledelse for ungdom" (2011).