Frikurs


Om Frikurs

Gratis kurs for ungdomsarbeidere der de er.

Gjennom Frikurs får ungdomsarbeidere i hele landet tilgang til forelesninger og kurs om relevante temaer. Frikurs er en kunnskapsbank der de som jobber med ungdom enkelt kan få faglig påfyll og inspirasjon uten å måtte betale for det eller reise. Økt kunnskap er bare et klikk unna med Frikurs.